Wywiad w RodinTV

Podziel się tym postem z innymi!

Co to jest myśle­nie wizualne?

Po co nam myśle­nie wizualne?

Jak wyko­rzy­stać zabaw­ne rysun­ki na szko­le­niach (albo weselach!)?

Czym się róż­nię od innych trenerów?

Jak sta­łam się tre­ne­rem myśle­niem wizualnego?

Odpo­wie­dzi na te (oraz inne) pyta­nia, znaj­dziesz w video-wywia­dzie, jaki został ze mną prze­pro­wa­dzo­ny 12.03.2013 w RodinTV.

Zapraszam do obejrzenia! 😀

Scroll to Top