Wywiad w RodinTV

Podziel się tym postem z innymi!
Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on twitter

Co to jest myśle­nie wizu­al­ne?

Po co nam myśle­nie wizu­al­ne?

Jak wyko­rzy­stać zabaw­ne rysun­ki na szko­le­niach (albo wese­lach!)?

Czym się róż­nię od innych tre­ne­rów?

Jak sta­łam się tre­ne­rem myśle­niem wizu­al­ne­go?

Odpo­wie­dzi na te (oraz inne) pyta­nia, znaj­dziesz w video-wywia­dzie, jaki został ze mną prze­pro­wa­dzo­ny 12.03.2013 w RodinTV.

Zapraszam do obejrzenia! 😀

Przewiń do góry