Ryślenie-Młyn-Wiedzy.jpg

Portfolio

Powierzch­nia wyko­na­nych prze­ze mnie prac zaję­ła­by spo­koj­nie powierzch­nię 2507 boisk do bad­min­to­na. Skąd wiem? Nie wiem. Nie jestem psy­cho­pa­tą, żeby to mierzyć 😂

Ale uzbie­ra­ło się ich przez lata spo­ro, sama led­wo pamię­tam wszyst­kie swo­je zle­ce­nia. Tu znaj­dziesz jedy­nie kro­plę w morzu zle­ceń, czyli:

Zapraszam do kontaktu!

Przewiń do góry