Rysowanie pojęć abstrakcyjnych

„Pose Pani, ale prze­cież kota, wier­tar­kę albo wątro­bę to łatwo jest nary­so­wać, bo sobie wygo­oglasz i prze­ko­piu­jesz. Ale jak nary­so­wać poję­cia abs­trak­cyj­ne takie jak np. TRUDNE, ANALIZA, WDZIĘCZNOŚĆ czy HELPDESK?”
 
Takie wia­do­mo­ści dosta­ję codzien­nie! 😂 Dla­te­go, żeby już nigdy nie musieć na nie odpo­wia­dać, zro­bi­łam kie­dyś na ten temat webi­nar, na któ­rym to raz na zawsze wyja­śni­łam, a teraz ten webi­nar pusz­czam w świat w for­mie nagrania..

Co Cię czeka w trakcie szkolenia (nagrania)?

Poni­żej minia­tu­ra boar­du z Mura­la, na bazie któ­re­go prze­pro­wa­dzi­łam webinar: 

Czego się dowiesz z nagrania?

W trak­cie (jak zawsze!) mie­si­ste­go i okra­szo­ne­go moim nie­do­rzecz­nym humo­rem webi­na­ru poka­żę Ci:

6 metod ryso­wa­nia pojęć abs­trak­cyj­nych, jakie sto­su­je, żeby nary­so­wać poję­cia abs­trak­cyj­ne (żeby­ście już nigdy nie musiał/​a do mnie pisać. No chy­ba, że w spra­wie „ej, a czy pomi­do­ry już doszły w ogród­ku?” albo „jak wal­czysz z tymi skur­wi­bą­ka­mi śli­ma­ka­mi, co wyja­da­ją upra­wy?!”. Bo w tych spra­wach zawsze, o każ­dej porze, wiadomix)

arrow11-down-tak2

Chcę to! Bierz moje piniondze! 🤪

39,00 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Nagranie: Rysowanie pojęć abstrakcyjnych”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry