Planowanie przestrzeni na kartce (na podstawie Cudownika)

Pla­no­wa­nie prze­strze­ni to czę­sto naj­więk­sza zgry­zo­ta przy ryso­wa­niu (np. szkicnotek).
 
Też mnie to gry­zło, ale po tym, jak przez 4 lata ryso­wa­łam pod­su­mo­wa­nie każ­de­go dnia w Cudow­ni­ku… już mi przeszło! 😛
 
I teraz, żeby­ście nie musie­li cze­kać 4 lata i powta­rzać moje­go eks­pe­ry­men­tu, podzie­lę się z Wami sztucz­ka­mi zwią­za­ny­mi z pla­no­wa­niem prze­strze­ni wła­śnie w opar­ciu o moje doświad­cze­nia z Cudownikiem.

Co Cię czeka w trakcie szkolenia (nagrania)?

Poni­żej minia­tu­ra boar­du z Mura­la, na bazie któ­re­go prze­pro­wa­dzi­łam webinar: 

Czego się dowiesz z nagrania?

Co to jest Cudownik?

Jak (zazwy­czaj) prze­bie­ga pro­ces rysowania? 

Co znaj­du­je się w Cudow­ni­ku (ele­men­ty wkładowe)?

Od cze­go zacząć pla­no­wa­nie przestrzeni?

Jaki wybrać schemat?

Co kie­dy się pomy­lę przy pla­no­wa­niu przestrzeni?

Jak to wyglą­da na przy­kła­dach (case stu­dy na kil­ku­dzie­się­ciu przykladach)?

 

arrow11-down-tak2

Chcę to! Bierz moje piniondze! 🤪

39,00 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Nagranie: Planowanie przestrzeni na kartce (na podstawie Cudownika)”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry