Notesy: prosto, użytecznie, kolorowo (święta 2011)

Podziel się tym postem z innymi!

Jed­ną z rze­czy, jakie kie­dyś wyszły spod mojej ręki, są ręcz­nie robio­ne notesy.

W wyko­na­niu są banal­nie pro­ste (choć z pew­no­ścią ich wyko­na­nie wyma­ga cierpliwości)!

Wystar­czy w dowol­ny, kre­atyw­ny spo­sob poła­czyć ze sobą kil­ka elementów:

  • kolo­ro­we kart­ki papie­ru (uło­żo­ne naprze­mien­nie kolo­ra­mi – co kart­ka, to inny kolor),
  • zestaw do bin­do­wa­nia: okład­ki (tył + przód) plus sprężyna,
  • sznu­rek ozdobny,
  • filc pod­kle­jo­ny naklejką,
  • lakie­ry do paznokci,
  • prze­zro­czy­sta folia (np. ta będą­ca okład­ką do bindowania),
  • histo­rie nt. odba­ro­wa­ne­go, któ­re będą zilustrowane/​ zapi­sa­ne w notesie
  • (i cokol­wiek nam tyl­ko przyj­dzie do głowy!)

Pra­ca nad tym jest nad­zwy­czaj­nie przy­jem­na, szcze­gól­nie jeśli wyko­nu­je się ją w towa­rzy­stwie jakie­goś zapa­lo­ne­go pomoc­ni­ka 🙂 (pozdro­wie­nia dla moje­go pomocnika!)

A jak to final­nie może wyglądać?

Na przy­kład tak 😀

(Pre­zen­ty wyko­na­ne prze­ze mnie na Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia 2011).

Scroll to Top

Zapisz się na Ryśletter!

Pozytywna energia, polecajki okołowizualne oraz niedorzeczny humor Ryślicielki® prosto na Twojego maila! 🙂

Zapisując się na Ryśletter, dostaniesz na dzień dobry 3 mini porady rysunkowe. Będziesz też dostawać:

Nie masz pewności, czy Ryśletter jest dla Ciebie?

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest KREATOL Klaudia Tolman. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności oraz regulaminie lead magnet . Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.