24hKobiecosci.pl – mój prezent dla kobiet!

Podziel się tym postem z innymi!

Traf (albo Pan Los /​ Zbieg Oko­licz­no­ści /​ Archi­tekt Świa­ta) chciał, że napo­tka­łam kie­dyś w swo­im życiu Mag­dę Bębe­nek, autor­kę książ­ki „Polka potra­fi” (zobacz mój sketch­no­ting z pre­mie­ry jej książ­ki) oraz kobie­tę o takim pałe­rze, że uzna­łam ją za rów­ną sobie ener­ge­tycz­nie albo nawet równiejszą 🙂

Magda Bębenek – bratnia energetyczna dusza

Mag­da jest sza­le­nie inspi­ru­ją­ca sama w sobie, a to, co ją czy­ni jesz­cze bar­dzie inspi­ru­ją­cą, jest to, że ota­cza się rów­nie ener­ge­tycz­ny­mi, pomy­sło­wy­mi, przed­się­bior­czy­mi i pew­ny­mi sie­bie kobie­ta­mi, któ­re mają odwa­gę kro­czyć swo­ją dro­gą, speł­niać swo­je marze­nia i poru­szać waż­ne dla kobiet tematy.

Mag­da pra­cu­je teraz nad swo­ją dru­gą książ­ką (na temat Polek po 40-tce, któ­re potra­fią!) oraz przy oka­zji Dnia Kobiet 2014 stwo­rzy­ła pro­jekt 24hKobiecości.pl. Mam przy­jem­ność wspie­rać go w jed­nej dwu­dzie­stej trze­ciej (tyle kobiet zaan­ga­żo­wa­ło się w projekt).

Tu możecie zobaczyć mrożącą krew w żyłach zajawkę mojego filmiku:

A tu filmik w całości:

Zachę­cam Was tak­że do zosta­wia­nie komen­ta­rzy na stro­nie pro­jek­tu.

Scroll to Top

Zapisz się na Ryśletter!

Pozytywna energia, polecajki okołowizualne oraz niedorzeczny humor Ryślicielki® prosto na Twojego maila! 🙂

Zapisując się na Ryśletter, dostaniesz na dzień dobry 3 mini porady rysunkowe. Będziesz też dostawać:

Nie masz pewności, czy Ryśletter jest dla Ciebie?

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest KREATOL Klaudia Tolman. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności oraz regulaminie lead magnet . Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.