24hKobiecosci.pl – mój prezent dla kobiet!

Traf (albo Pan Los /​​ Zbieg Oko­licz­no­ści /​​ Archi­tekt Świa­ta) chciał, że napo­tka­łam kie­dyś w swo­im życiu Mag­dę Bębe­nek, autor­kę książ­ki „Polka potra­fi” (zobacz mój sketch­no­ting z pre­mie­ry jej książ­ki) oraz kobie­tę o takim pałe­rze, że uzna­łam ją za rów­ną sobie ener­ge­tycz­nie albo nawet rów­niej­szą 🙂 Mag­da Bębe­nek – brat­nia ener­ge­tycz­na dusza Mag­da jest sza­le­nie inspi­ru­ją­ca sama w sobie, a to, […]

24hKobiecosci.pl – mój prezent dla kobiet! Read More »