Cudownik, czyli rysunkowy dziennik (cz.3) – inne pomysły na codzienne rysowanie

Pisa­łam już na moim blo­gu czym jest Cudow­nik i jak u mnie się zaczę­ła jego histo­ria (część 1 sagi), wymie­ni­łam tak­że 10 korzy­ści, jakie daje codzien­ne ryso­wa­nie w Cudow­ni­ku (część 2 sagi), a w tym wpi­sie przed­sta­wię 10 alter­na­tyw­nych pomy­słów na codzien­ne ryso­wa­nie, któ­re nie są Cudow­ni­kiem, ale są na tyle cie­ka­we, że nie mogła­bym się nimi nie podzie­lić! Inspi­ra­cja #1 – cytaty […]

Cudownik, czyli rysunkowy dziennik (cz.3) – inne pomysły na codzienne rysowanie Read More »