Recenzja książki „Ekonomia. To, o czym dorośli ci nie mówią” Bogusia Janiszewskiego

Czy zasta­na­wia­li­ście się kie­dyś jak odpo­wie­dzieć 10-let­nie­­mu dziec­ku np. na pyta­nie: co to jest bank?  Albo: od kogo bab­cia dosta­je eme­ry­tu­rę?  Albo: sko­ro mama nie ma pie­nię­dzy na kolej­ną z rzę­du zabaw­kę, to czy nie może sobie ich dodru­ko­wać? Albo: dla­cze­go jed­ne kra­je są bogat­sze, a inne bied­niej­sze? Takie pyta­nia czę­sto pada­ją z ust dzie­ci i padać będą, a rodzi­ce pew­nie rozkładają […]

Recenzja książki „Ekonomia. To, o czym dorośli ci nie mówią” Bogusia Janiszewskiego Read More »