Mapa Marzeń – naświetlaj się planami, żeby je spełniać

W moim wysta­pie­niu na TEDxWroc­law 2013 (zobacz video) opo­wia­da­łam o mojej Mapie Marzeń i Pla­nów. Pod koniec roku moja Mapa Marzeń i Pla­nów 2013 wyglą­da­ła tak: I choć nie robię nigdy wiel­kich posta­no­wień nowo­rocz­nych, to w tym roku odczu­łam potrze­bę odświe­że­nia jej. Od cza­su, kie­dy ją stwo­rzy­łam, tak dużo się zmie­ni­ło, tak dużo się już speł­ni­ło, i tak dużo wyma­ga­ło dopi­sa­nia, a nie …

Mapa Marzeń – naświe­tlaj się pla­na­mi, żeby je speł­niać Read More »