Zabawy rysunkowe – myślenie wizualne na wesoło!

Jako wiel­ka fan­ka wyko­rzy­sty­wa­nia rysun­ku do zaba­wy, popu­la­ry­zu­ję myśle­nie wizu­al­ne w odsło­nie „roz­ryw­ko­wej”. Zobacz­cie sami, jak moż­na wyko­rzy­stać rysu­nek do zaba­wy oko­ło-kalam­bu­ro­wej: Na żywo: Kalam­bu­ry Rysun­ko­we; Wir­tu­al­nie: Kalam­bu­ry na Face­bo­oku; Rywa­li­za­cyj­nie: Poje­dyn­ki rysun­ko­we; Prze­wrot­nie: Śle­py Tele­fon Rysun­ko­wy. 1. Kalam­bu­ry rysun­ko­we Jako wiel­ka fan­ka wyko­rzy­sty­wa­nia rysun­ku do zaba­wy, popu­la­ry­zu­ję myśle­nie wizu­al­ne w odsło­nie „roz­ryw­ko­wej”. Zobacz­cie sami, jak moż­na wyko­rzy­stać rysu­nek do zaba­wy około-kalamburowej: […]

Zabawy rysunkowe – myślenie wizualne na wesoło! Read More »