Jak zrobić kolorową, rysunkową ekotorbę

Podziel się tym postem z innymi!

cicha woda brzegi rwie - pierwotna wersja kalambura (6.05.2012)

Moje wewnętrz­ne dziec­ko kur­czo­wo trzy­ma się mojej tra­dy­cji spra­wia­nia sobie samej pre­zen­tów z róż­nych oka­zji  🙂 Dla­te­go też na tego­rocz­ny Dzień Dziec­ka 2013 zro­bi­łam sobie rysun­ko­wą eko­tor­bę z jed­nym z moich ulu­bio­nych kalam­bu­rów wła­snych czy­li hasłem „Cicha woda brze­gi rwie”. Wie­rzę, że jaż­dy z Was jest w sta­nie sobie coś takie­go spra­wić samo­dziel­nie – z dowol­nej okazji!

Moż­na oczy­wi­ście kupić tor­bę z goto­wym rysun­kiem, czy nawet zle­cić komuś jej nary­so­wa­nie (np. mnie), ale wierz­cie mi – nosze­nie takiej WŁASNEJ jest o nie­bo przy­jem­niej­sze! 😀 Zachę­cam do samodzielności!

Co jest potrzebne?

  1. Eko­tor­ba (dostęp­ne do kupie­nia w więk­szych ilo­ściach na Alle­gro lub w innym lumpeksie).
  2. Maza­ki /​ kred­ki /​ fla­ma­stry do pisa­nia po mate­ria­le (ja korzy­stam z maza­ków kupio­nych w Empi­ku, ale jestem bar­dzo napa­lo­na na kred­ki do tka­nin Pen­tel FABRIC FUN, mam je na swo­jej chce­li­ście w kolej­ce do kupie­nia! :P).
  3. Papier, ołó­wek, fla­ma­stry do robo­czych projektów.

Jak to zrobić?

Wszyst­ko zoba­czysz na zdję­ciach, krok po kroku 🙂

Jeśli chcesz się podzie­lić swo­imi doko­na­nia­mi eko­tor­bo­wy­mi, wrzu­caj je na fan­pa­ge Myśle­nie­Wi­zu­al­ne!

Możesz tak­że zoba­czyć, jak prze­bie­ga­ło odga­dy­wa­nie tego kalam­bu­ra na fan­pa­ge­’u (6 maja 2012).

PS I pamiętaj – jeśli gdzieś na mieście zobaczysz kogoś z tą torbą, to znaczy, że to muszę być ja! 😀

Scroll to Top

Zapisz się na Ryśletter!

Pozytywna energia, polecajki okołowizualne oraz niedorzeczny humor Ryślicielki® prosto na Twojego maila! 🙂

Zapisując się na Ryśletter, dostaniesz na dzień dobry 3 mini porady rysunkowe. Będziesz też dostawać:

Nie masz pewności, czy Ryśletter jest dla Ciebie?

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest KREATOL Klaudia Tolman. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności oraz regulaminie lead magnet . Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.