Ryślenie-Młyn-Wiedzy.jpg

Portfolio

Powierzch­nia wyko­na­nych prze­ze mnie prac zaję­ła­by spo­koj­nie powierzch­nię 2507 boisk do bad­min­to­na. Skąd wiem? Nie wiem. Nie jestem psy­cho­pa­tą, żeby to mierzyć 😂

Ale uzbie­ra­ło się ich przez lata spo­ro, sama led­wo pamię­tam wszyst­kie swo­je zle­ce­nia. Tu znaj­dziesz jedy­nie kro­plę w morzu zle­ceń, czyli:

Wybierz kategorię, aby zobaczyć więcej prac:

Digi­tal Gra­phic
Recording

Graphic recording (GR)
- analogowy

DGR na spotkaniach
WeInnovators.Club

DGR
z naszego podcastu

Rysunki

Rysunki z bloga

Slajdy

Smaczki

Ekspozycja prac

Ja przy pracy

Zobacz filmy z moimi rysunkami:

Tak może wyglądać Twój film narysowany w programie Procreate (marzec 2020):
Tak może wyglądać Twój film narysowany w programie Procreate (czerwiec 2017):
Tak może wyglądać podobizna wykonana spontanicznie na flipie (luty 2018):
A może chcesz rysunek wykonany na szklanej ścianie w siedzibie? (maj 2017):
Graphic recording wykonany na papierze na konferencji w USA (sierpień 2016): 
Zobacz, jak może reagować Twoja publiczność na mój zapis (marzec 2016):

Chcesz
ode mnie 
rysunek?

Odezwij się

Formularz kontaktowy
Dba­my o Two­ją pry­wat­ność. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych poda­nych w for­mu­la­rzu będzie KREATOL Klau­dia Tol­man, ul. Anie­li Krzy­woń 6129, 01 – 391 War­sza­wa, NIP: PL5222733208. Poda­ne dane będą prze­twa­rza­ne w celu obsłu­gi zgło­sze­nia mailo­we­go. Szcze­gó­ły zwią­za­ne z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych znaj­dziesz w poli­ty­ce pry­wat­no­ści.
Scroll to Top

Zapisz się na Ryśletter!

Pozytywna energia, polecajki okołowizualne oraz niedorzeczny humor Ryślicielki® prosto na Twojego maila! 🙂

Zapisując się na Ryśletter, dostaniesz na dzień dobry 3 mini porady rysunkowe. Będziesz też dostawać:

Nie masz pewności, czy Ryśletter jest dla Ciebie?

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest KREATOL Klaudia Tolman. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności oraz regulaminie lead magnet . Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.