Zapisałaś/​eś się na webinar!

Odpa­laj no gorz­ką cze­ko­la­dę z orze­cha­mi lasko­wy­mi, rado­sny taniec-wygi­ba­niec, wino albo czym tam świę­tu­jesz! 🥳 Albowiem:

Posłuchaj sobie w nagrodę, jak śpiewam 😎

A kon­kret­nie – jak śpie­wa­łam na obo­zie teatral­nym w jakimś 2004 albo 2005 roku będąc maturzystką 😉 

Przewiń do góry