Myślenie wizualne w biznesie, czyli jak wyciskać więcej mięsa ze spotkań online

Jeśli Two­ja obec­na codzien­ność wypeł­nio­na jest licz­ny­mi cal­la­mi i webi­na­ra­mi i tro­chę masz tego już dość, bo masz wra­że­nie, że i tak wszyst­ko Ci z tych zdal­nych spo­tkań umy­ka, to, ha ha, ale ze mnie żar­tow­niś, zapra­szam Cię na kolej­ny webi­nar… 😂 Ale ale!
To będzie webi­nar , któ­re­go ideą jest nauczyć Cię wycią­gać #win­cyj z każ­de­go tego typu spo­tka­nia onli­ne (o unik­nię­ciu śmier­ci z nudów nie wspo­mi­na­jąc). Poka­żę Ci, jak #mysle­nie­wi­zu­al­ne może Ci posłu­żyć w biz­ne­sie w posta­ci dwóch bar­dzo pro­stych ele­men­tów:
- robie­nia notat­ki rysun­ko­wej (z angiel­skie­go: sketch­no­ting)
- robie­nia mapy w apli­ka­cji typu Mural.co

Co Cię czeka w trakcie szkolenia (nagrania)?

Poni­żej minia­tu­ra boar­du z Mura­la, na bazie któ­re­go prze­pro­wa­dzi­łam webinar: 

Czego się dowiesz z nagrania?

W trak­cie (jak zawsze!) mie­si­ste­go i okra­szo­ne­go moim nie­do­rzecz­nym humo­rem webi­na­ru poka­żę Ci pod­sta­wo­we zasa­dy robie­nia nota­tek tek­sto­wo-rysun­ko­wych oraz zro­bię Ci przy­śpie­szo­ny kurs obsłu­gi apli­ka­cji typu MURAL, gdzie możesz tak­że robić notat­ki, budo­wać mapy kon­cep­cyj­ne, roz­pi­sy­wać sobie pro­jek­ty, budo­wać pro­ce­du­ry i co tam ci się jesz­cze żyw­nie podo­ba. Będzie przy­jem­ne z poży­tecz­nym, tak jak lubię najbardziej.
arrow11-down-tak2

Chcę to! Bierz moje piniondze! 🤪

39,00 

Poprzed­nia naj­niż­sza cena: 39,00 .

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Scroll to Top

Zapisz się na Ryśletter!

Pozytywna energia, polecajki okołowizualne oraz niedorzeczny humor Ryślicielki® prosto na Twojego maila! 🙂

Zapisując się na Ryśletter, dostaniesz na dzień dobry 3 mini porady rysunkowe. Będziesz też dostawać:

Nie masz pewności, czy Ryśletter jest dla Ciebie?

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest KREATOL Klaudia Tolman. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności oraz regulaminie lead magnet . Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.