NIE UMIEM RYSOWAĆ – jak zmienić to przekonanie?

O „nie­umie­niu” ryso­wa­nia pisa­łam już kil­ka razy m. in. w tych postach: Jeśli twier­dzisz, że nie umiesz (i koniec krop­ka, nie dasz się prze­ko­nać!), to możesz prze­czy­tać ten blog post o gotow­cach oraz gra­fi­ce seman­tycz­nej (bo mimo, że „nie umiesz”, to nadal możesz wizu­ali­zo­wać bez ryso­wa­nia); W poście o tym, cze­go może­my się nauczyć z lek­tu­ry Małe­go Księ­cia (jest …

NIE UMIEM RYSOWAĆ – jak zmie­nić to prze­ko­na­nie? Read More »